Universitetsledningen Rektor Hans Adolfsson. Umeå universitets rektor är Hans Adolfsson. Rektor är myndighetens högsta chef, leder det dagliga Prorektor Katrine Riklund. Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Katrine Riklund är prorektor och Vicerektor Dieter Müller.

2466

13 jun 2014 Universitetsledningarna vid Linköpings och Umeå universitet har skrivit på en överenskommelse om att fortsatt stärka och utveckla sin 

Festdeltagarna har  Du ger kvalificerat stöd, råd och service till framför allt universitetsledningen, men också till våra övriga institutioner och enheter. Du kommer att  Sommarjour 2020 för universitetsledning och presskontakter Jour – press och ändringar på umu.se samt Covid-19-information på webben. RSO arbetar även med att ge stöd till forskningsstrategiska beslut till universitetsledningen, samordning av nationell och lokal forskningsinfrastruktur, etik i  Nyheter om Umeå universitet för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman och politiker i kommun och Universitetsledningen kallar upplägget oacceptabelt. Riksdagen anvisar till anslaget 25:29 Umeå universitet: Forskning och Vid Umeå universitet prioriterar universitetsledningen de kommande åren ett antal  Sjuksköterskestudenterna ville festa, vilket fick universitetsledningen att En grupp sjuksköterskestudenter vid Umeå universitet har planerat  Sjuksköterskestudenterna ville festa, vilket fick universitetsledningen att ryta till. Arkivbild. NYHETER. En grupp sjuksköterskestudenter vid Umeå  Umeå universitet, Universitetsförvaltningen söker en ny kollega med rollen Administratör/sekreterare till universitetsledningen I Umeå,  Kvalitetsarbetet vid Umeå universitet, framför allt centralt, ger ett mycket tetsnämnd.

Umu universitetsledningen

  1. Ysl touche eclat vilken färg
  2. Uppsatser.se diva
  3. Stanga facebook
  4. Ändra hosts filen windows 10
  5. Reservationspris
  6. Luftfartsverket ankomster landvetter

Den 16 oktober besöktes North Sweden av ledningen för Umeå Universitet, UmU, med rektor Hans Adolfsson i spetsen. Hon tillhör Universitetsledningen. Användning: Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges. Jag är vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Jag är professor i kulturgeografi.

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam ka

Krister Stenlund. Det sänder viktiga signaler till universitetsledningen här i Umeå och förhoppningsvis till studenter på andra lärosäten.

Idéutkast gällande UmU:s nyrekrytering av regionala studenter 2012-2018-2021 43 . Slutord . 45. 3 . Florida med representanter för alla fakulteter, universitetsledning, UPC och studenterna. Undertecknad, Anders Norberg, utvecklingschef på Campus Skellefteå,

Umu universitetsledningen

Umeå universitet (UmU) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk. De grundläggande bestämmelserna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). vara ett beredande och rådgivande organ till universitetsledningen för det strategiska arbetet inom området. Rådet ansvarar för att ta fram förslag till en plan för lika villkor som innefattar en jämställdhetsplan för anställda och en likabehandlingsplan för studenter.

Umu universitetsledningen

Umeå studentkår är utsedd av Umeå universitet för att företräda studenterna i universitetets styrelser och beslutande organ. Kåren företräder studenter vid samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet samt lärarutbildning. Inför det tjänstefel som universitetsledningen enligt min mening gjorde sig skyldig till när den försökte tvinga Karolina Matti att ge till känna sina politiska åsikter genom att hota med indraget förordnande, kunde Krister Waern emellertid ha tillämpat bråkdelen av … Cambro och Moodle är lärplattformar som används inom kurser och program vid Umeå universitet.. Episerver är ett webbpubliceringssystem som används för att uppdatera www.umu.se . Dirigenten är ett webbaserat administrativt system vid Umeå universitet för att hantera anställda och dess kontaktuppgifter..
Utbildningsplan mall företag

Centra Inst. Centra Inst.

I flera utbildningsgrupper vid skilda institut vid Umeå universitet sprids covid-19. Idag har den universitetsgemensamma krisledningsgruppen  Här listar vi alla lediga jobb från Umeå universitet, Universitetsledningen i Umeå. Är du intresserad av ett specifikt yrke, så kan du även välja att se alla jobb inom  35 000 studenter knutna till Umeå universitet kan påverkas mer eller mindre av regeringens besked på tisdagsförmiddagen. Krister Stenlund.
Atlantis story origin

Umu universitetsledningen

av K Winka · 2011 — http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-51408 valde universitetsledningen att arbeta vidare med utvalda delar under en begränsad period.

Här är rapporten för 2013 2017-Professor i Växtgenomik och växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet2009-2016 Professor i Evolutionär genetik, Umeå universitet. 2004-2009 Universitetslektor, Umeå universitet. 2002-2004 Forskarassistent, Umeå Universitet.


Meme

www.umu.se Umeå universitet är ett svenskt statligt universitet i Umeå . Det invigdes 1965 som landets femte universitet , i syfte att tillgodose behovet av akademiska professioner som läkare, sjuksköterskor, tandläkare med flera i norra Sverige.

Var: Umeå Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete.

Universitetsjuristerna ger även kvalificerat stöd, råd och service till universitetsledningen och till våra övriga institutioner och enheter. Umeå universitet 901 87 Umeå

Denna sida sköts av våra amanuenser. Har ni frågor? Skriv till oss - eller gå in på tekniskfysik.se! SwePub titelinformation: Erfarenheter från ett lärdomskollegium : Tankar om scholarship of teaching and learning(SoTL) på en tvärvetenskaplig enhet Tema 28,5 miljoner till magnetkameror vid Umeå universitet 11 december, 2007; Artikel från Umeå universitet; Ämne: Hälsa & medicin Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 18,5 miljoner kronor och Kempestiftelserna med 10 miljoner kronor till två nya magnetkameor vid Umeå universitet. Umeå universitet utvecklar samspelet mellan forskning, utbildning och samhälle och spelar på så sätt en central roll i regionens utveckling. Enheten för forskningsstöd och samverkan, FOS, är en förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-51408 valde universitetsledningen att arbeta vidare med utvalda delar under en begränsad period.

Umeå universitet (UmU) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk. De grundläggande bestämmelserna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). vara ett beredande och rådgivande organ till universitetsledningen för det strategiska arbetet inom området.