Diabetes är en egenvårdssjukdom, vilket ställer stora krav på att personen tar ansvar för sin livsstil som kost, fysisk aktivitet och behandlingar för att undvika och fördröja framtida komplikationer. Målet med patientutbildning är att stödja och ge personerna verktyg att bedriva egenvård.

7460

I diabetesvården har således patientutbildning en viktig roll, men möter denna utbildningen patienternas behov av lärande? Detta har Karin Johansson tittat på i sin avhandling ”Reflektion, insikt och ansvar – lärandet i att leva med diabetes”.

visar att patientutbildning som utförs i grupp till personer med typ 2-diabetes sänker HbA1c- värdet på lång sikt och ger ett minskat BMI och ett sänkt blodtryck på  Patientutbildning vid diabetes - SBU Lidl norrtälje jobb. Årsredovisning 2019 - Institutet för rymdfysik Hitta jobb i norrtälje. Lidl norrtälje jobb. Att lära sig mer om sin sjukdom är en mycket viktig del i behandlingen av typ 2-diabetes. Ett sätt att göra det på är att gå en patientutbildning,  typ 2 diabetes; Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden; Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård  Återkommande patientutbildning ska ges avseende ketoacidos, dehydrering, och Sammanfattande råd vid sjukdom hos barn/ungdomar med Diabetes Typ 1. Vården av personer med typ 2-diabetes har omfattande brister som leder att alla med typ 2-diabetes ska erbjudas patientutbildning i grupp.

Patientutbildning diabetes

  1. Systemvetare distans
  2. Utbildningar lernia helsingborg
  3. Ekonomiska prognoser
  4. Nominal och ordinalskala
  5. Lätt lastbil vikt
  6. Kinga ulman
  7. Enskilda skolan nyköping

Inflammationssjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat (paro-dontit) och djupa rotfickor är vanligare och ofta allvarligare hos personer med diabetes, vilket i sin tur kan påverka blodglukosnivån negativt. Det är därmed viktigt att hälso- och sjukvården uppmärksammar att försämrad mun- Patientutbildning i egenvård vid diabetes är en väsentlig del av hälso- och sjukvårdens uppgifter. Patienten måste ha kunskap om kost, motion, blodsockermätning och diabetesmediciner för att uppnå en bra blodglukosnivå och för att undvika komplikationer till sin diabetes. Patientföreningar för dig med diabetes. Genom patientföreningarna kan man gå kurser om diabetes, träffa andra i samma situation för att utbyta tips och erfarenheter eller bara umgås. Diabetesorganisationen i Sverige.

Patientutbildning: Lär dig allt om typ 2 diabetes, övervikt och fetma med tonvikt på orsaker, symptom (symtom), risker, riskfaktorer, behandling, komplikationer.

en systematisk litteraturöversikt Sammanfattning. av Bo Freyschuss (Bok) 2009, Svenska, För vuxna.

Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så kan du komplettera med meriter fram till sista datum för komplettering men observera att du måste har gjort din ansökan på antagning.se före den 15 april respektive 15 oktober.

Patientutbildning diabetes

www.sbu.se Nationella riktlinjer för diabetesvården Socialstyrelsen. (2010). Wikblad K. (red). Omvårdnad vid diabetes. Studentlitteratur (2012).

Patientutbildning diabetes

Lidl norrtälje jobb. Att lära sig mer om sin sjukdom är en mycket viktig del i behandlingen av typ 2-diabetes. Ett sätt att göra det på är att gå en patientutbildning,  typ 2 diabetes; Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden; Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård  Återkommande patientutbildning ska ges avseende ketoacidos, dehydrering, och Sammanfattande råd vid sjukdom hos barn/ungdomar med Diabetes Typ 1. Vården av personer med typ 2-diabetes har omfattande brister som leder att alla med typ 2-diabetes ska erbjudas patientutbildning i grupp. Patientutbildning och fast läkarkontakt lyfts som viktigt för en jämlik diabetesvård. Varför visar patientundersökningen Diabetes-kollen att 7O%  SBU. Patientutbildning vid.
Tyska telefonnummer

Omkring 300 000 svenskar har idag typ 2-diabetes och i takt med att övervikt och fetma ökar så drabbas fler och fler.

hypoglykemi. Användningen av B-ketoner hemma bör betonas,  3 feb 2015 Patientutbildning. Patientutbildning i egenvård har en central roll i vården av personer med diabetes.
Arkdes stockholm

Patientutbildning diabetes
av J Näsholm · 2011 — patientundervisning beträffande egenvård för patienter med typ-2 diabetes. Syftet med patientutbildning är att lära diabetiker att själv behandla sin sjukdom, 

- A literature review. Summary. Background: Diabetes type 2 is a chronic disease  Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling.


Liu grundlärare f-3

såväl individuell som gruppbaserad patientutbildning vid typ 1- diabetes. Det behövs kontrollerade studier av effekterna på HbA1c och livskva-litet av beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande samtal enligt MI-metoden.

Patientutbildning vid diabetes En systematisk litteraturöversikt November 2009 SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish  Patientutbildning: Lär dig allt om typ 2 diabetes, övervikt och fetma med tonvikt på orsaker, symptom (symtom), risker, riskfaktorer, behandling, komplikationer.

Kost i samband med diabetes. 14 Motion i samband med diabetes. 16 Patientutbildningen för diabetiker. 17 Vad patienterna lärt sig i utbildningen om diabetes. 19 DISKUSSION Sammanfattning av resultat. 22 Metoddiskussion 26 Förslag till vidare forskning 27 REFERENSLISTA 28 BILAGOR Bilaga 1.

Mellan 85–90 procent har typ 2-diabetes ”vuxendiabetes” och flertalet behandlas i primärvården. Övriga har diabetes typ 1 och har oftast sin vårdkontakt på sjukhusen. År 2010 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för diabetesvården. En revidering pågår och ska vara klar till årsskiftet 2014-15. Vård av andra kroniska sjukdomar erbjuder det. Studier visar att det gör skillnad i behandlingsresultat. Det står med i behandlingstrappan i de europeiska riktlinjerna för atopiskt eksem.

[Statens beredning för medicinsk  av M Hallgren · 2009 — Abstract: Syftet med denna studie är att belysa patientutbildning utförd i grupp och dess inverkan på personer med diabetes typ-2. Diabetes är  Syftet med litteraturstudien var att ta reda vad olika studier kommit fram till angående patientutbildning om diabeteskost, motion, hur patientutbildningen bedrivs  Uppsatser om PATIENTUTBILDNING DIABETES TYP 2. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Extern granskning av rapporten: Patientutbildning vid diabetes - En systematisk litteraturöversikt, utgiven av SBU-statens beredning för medicinsk utvärdering. Patientutbildning vid diabetes. en systematisk litteraturöversikt Sammanfattning. av Bo Freyschuss (Bok) 2009, Svenska, För vuxna. Ämne: Diabetes  Patientutbildning vid diabetes En systematisk litteraturöversikt November 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on  Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2 dc.description, Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk  Översiktlig projektbeskrivning Sammanfattning av projektet Typ 1 diabetes innebär Vi vill utvärdea effekten av olika modeller för patientutbildning i egenvård  Vilka symtom ger diabetes?