Det är viktigt att välja ett av dessa system och konsekvent hålla sig till samma system i hela texten. Doktorsavhandling/Magister- eller Kandidatuppsats: Att referera innebär att med egna ord återge och sammanfatta det viktigaste

455

Klicka på fliken för det första kalkyl bladet som du vill referera till. Håll ned SKIFT och klicka på fliken för det sista kalkyl bladet som du vill referera till. Markera cellen eller cell området som du vill referera till. Fyll i formeln och tryck på RETUR. Överst på sidan. Skapa ett namn för en 3D-referens

Du ska användaexempelvis I, m.fl., (Red.), s., Doktorsavhandling när du skriver på svenska och In, et al., (Ed.) eller (Eds.), p., Doctoral thesis när du skriver på engelska. Sträva efter förstahandskällor Referera framför allt till förstahandskällor. Andrahandskällor innebär att man har läst en artikel eller Se hela listan på im.uu.se Zotero är ett referenshanteringsprogram som är gratis att använda. Programmet har ett flertal funktioner såsom webbläsarintegration, online-synkronisering, enkel generering av textcitat, fotnoter och bibliografier, gemensamma referensbibliotek samt integration med ordbehandlare. doktorsavhandlingar i arkeologi 1972−2002 En teoretisk diskussion och en bibliometrisk undersökning Erik Dardel Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2004 Institutionen för ABM Handledare: Sten Hedberg Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 190 ISSN 1650-4267 Harvard förekommer i många varianter och dessa sidor innehåller ett förslag till hur man kan referera enligt Harvard. Kontrollera alltid med din institution/handledare/lärare om några andra instruktioner gäller för dig.

Referera till en doktorsavhandling

  1. Antagningspoang tibble
  2. Bostadsbidrag beräkning pensionär
  3. Jacob derkert stockholms universitet
  4. Förskollärare vill bli fritidspedagog
  5. Soderport schema
  6. Min myndighetspost skatteverket
  7. Tysk doman
  8. Kurs rubel hari ini

2010. Intervju 11 maj. textens språk. Du ska användaexempelvis I, m.fl., (Red.), s., Doktorsavhandling när du skriver på svenska och In, et al., (Ed.) eller (Eds.), p., Doctoral thesis när du skriver på engelska.

Det blir allt vanligare med så kallade beständiga länkar till avhandlingar. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den vara med i referensen, vare sig du läst avhandlingen i tryckt eller elektronisk form.

Det finns många referensstilar att välja mellan. Här hittar du guider och manualer till de flesta. Här finns också information om upphovsrätten och hur du använder andras texter utan att plagiera.

En referens ska innehålla olika uppgifter beroende på vilken typ av källa du hänvisar till, exempelvis en bok, tidskrift, bild, intervju eller webbsida. Som regel ska du alltid referera till förstahandskällan om det är möjligt, och inte till en källa som refererar till en annan text.

Referera till en doktorsavhandling

threat in salary negotiations [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. Lunds universitet. Exempel på engelsk referens till avhandling tillgänglig online: (Johansson  hej, vill veta hur man med referenssystemet Harvard refererar till en kandidatexamensavhandling? vet att man refererar till lic.

Referera till en doktorsavhandling

Det gör rapporten trevligare att läsa. Du ska ha referenser till alla figurer och tabeller i texten. En figur får inte hänga ensam. Dessutom ska figuren helst placeras före, eller åtminstone i samband med att du refererar till den. 1. ATT REFERERA När du skriver en uppsats eller en hemtentamen är det mycket viktigt att visa var du har hämtat informationen till det du skriver.
Hanna gamdrup

På en kandidatuppsats ställs krav på vetenskaplighet.

Skapa en cellreferens på samma kalkylblad.
Maigret simenon livre

Referera till en doktorsavhandling

Hänvisar du till en film eller tv-serie med många inblandade i produktionen anges vanligen titeln som huvuduppslag: Lord of the rings (2001), regisserad av Peter Jackson, är en adaption av boken med samma namn av J.R.R. Tolkien

Qetsiyah Online 5201 – Volontär digitala räknestugor Postad: 5 apr Titeln refererar till Stockholm stads vision för stadens utveckling som är ”Ett Stockholm i världsklass”. I avhandlingen undersöker kulturgeografen Loit hur Stockholm planeras och för vem det planeras för att därigenom klargöra om planeringen motverkar segregation och medverkar till en rättvisare stad. En DOI är ett unikt nummer som identifierar en online källa.


Kriminalvården helsingborg jobb

Genom att referera till auktoriteter och tillförlitliga källor inom I referenslistan behöver du ange att det är en doktorsavhandling (diss.) 

Hänvisar du till en film eller tv-serie med många inblandade i produktionen anges vanligen titeln som huvuduppslag: Lord of the rings (2001), regisserad av Peter Jackson, är en adaption av boken med samma namn av J.R.R. Tolkien Förskolebarns lek: En arena för kulturellt och socialt meningsskapande (Karlstad University studies, nr. 2002:28). Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet. Om avhandlingen ingår i en rapportserie kan du, om du vill, ange det som i exemplet ovan. Om avhandlingen finns elektroniskt kan du lägga till Hämtad från samt hämtadressen. Vill du referera till en text som inte är publicerad kan du ge den informationen i referensen med en hakparentes, till exempel [Opublicerat manuskript] eller [Internt material].

Längre citat, också kallat blockcitat, står ofta utan citationstecken men med indrag både till höger och till vänster. Ibland skrivs också den citerade texten med ett 

Seriens titel och siffra) [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats/Dissertation/Licentiat.

(år). Titel. (Rapport nr.