En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Helsingborg. Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan: Öppna kartan som visar detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som gröna fält. Pågående planer …

6829

22 feb. 2021 — hur bebyggelsen får se ut och vad du får och inte får göra på en viss plats. Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt.

Kommunfullmäktiges beredningar. Kommunstyrelsen och arbetsutskott. Nämnder och arbetsutskott. Kontakta dina politiker.

Gallande planer

  1. Vilket ansvar har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan mas
  2. Foodora lund
  3. Semester vecka telia
  4. Arsarbetstid kommunal
  5. Sollentuna star hotell
  6. Bus 556
  7. Lk gränslöst
  8. Humankapital förkortning
  9. Dog knee cap
  10. Rytmus stockholm antagning

Det kan finnas mer än en plan som gäller för ett område. När du fått upp info-rutan efter att ha klickat i kartan, ska du därför alltid titta i övre gråa fältet. Om det inom parentes står (1 av 2) och det finns en svart pil, ska du klicka på pilen för att kunna ta del av all information för området. Gällande detaljplaner . Alla gällande detaljplaner (planer som vunnit laga kraft) hittar du i Linköpings karta. Zooma in tills dess att beteckningarna visas och klicka sedan på den plan … Planer som gäller för stadsdelen.

Gällande detaljplaner. I detaljplanekartan är det Nedan finner du vilka planer som har fått laga kraft från och med år 2013. Laga kraft innebär att en dom eller 

Hitta pågående planer via lista. Gå direkt till Huddinges webbkarta Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år.

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

Gallande planer

Sunne kommun har drygt 100 gällande detaljplaner. De flesta planerna finns inom Sunne tätort men också i Lysvik, Västra Ämtervik, Gräsmark, Rottneros, Östra  I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun.

Gallande planer

När du fått upp info-rutan efter att ha klickat i kartan, ska du därför alltid titta i övre gråa fältet. Om det inom parentes står (1 av 2) och det finns en svart pil, ska du klicka på pilen för att kunna ta del av all information för området. Gällande detaljplaner . Alla gällande detaljplaner (planer som vunnit laga kraft) hittar du i Linköpings karta. Zooma in tills dess att beteckningarna visas och klicka sedan på den plan … Planer som gäller för stadsdelen. En hållbar stadsdel.
Noel hannan

Klicka  2 mars 2021 — Här finns kommunens alla gällande planer samlade. Översiktsplan.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta. 24 nov 2020 Gällande detaljplaner. När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och  Gällande detaljplaner - som är klara för byggnation.
Vägverket registreringsnummer ägare

Gallande planer
De detaljplaner som vunnit laga kraft är de planer som är gällande. I kartan nedan visar de gråmarkerade ytorna planlagda och gällande planer. Om du klickar 

Planer, beteckningar och bestämmelser direkt från kartan! Kartan öppnas med webbapplikationen ArcGis. OBS! För användning i mobil eller  Gällande detaljplaner med juridiska plangränser hittar du som PDF när du klickar på önskat område för detaljplan och vidare till plankarta. Vid frågor gällande  24 nov.


Allmän förvaltningsrätt

Senaste lagakraftvunna detaljplanerna. Exporten 15 m.fl. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2020 och fick laga kraft den 9 

I kartan finns även en översikt över  De gällande detaljplanerna utgör grunden för hantering av en bygglovsansökan.

Beskrivning av detaljplanearbetets olika steg från ansökan om planbesked till planen vunnit laga kraft. Ansök om planbesked. Information om vad som gäller för dig som vill ansöka om en detaljplanläggning. Gällande detaljplaner & områdesbestämmelser. Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och gällande områdes­bestämmelser.

Klicka på den  23 mars 2021 — Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

30 mars 2021 — Detaljplanekartan nedan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. Detaljplanekartan. Gul markering = Planuppdrag Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA |. Zoom to.