KVINNLIG OMSKÄRELSE ELLER KÖNSSTYMPNING En litteraturstudie om sjuksköterskors behov av kulturella kunskaper i mötet med omskurna eller könsstympade kvinnor Rebecka Christensson Victoria Josefsson Christensson, R och Josefsson, V. Kvinnlig könsstympning eller omskärelse. En

8397

Ökningen av kvinnlig omskärelse i Sverige beror helt enkelt på en ökning av invandringen från länder där seden är vanlig. Om man ska koppla denna utveckling till något av könen så ligger det närmare till hands att skylla på kvinnorna än männen.

År 1999 skärptes den lagen, eftersom det fortfarande förekom. Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) Alternativt namn: Uppsala universitet. Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: Akademiska sjukhuset (Uppsala). Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: NCK I Sverige använder vi bedövning när det gäller omskärelse av pojkar. Och framförallt handlar det om renlighet. Däremot är kvinnlig omskärelse förbjudet i Sverige eftersom det inte finns någon som helst orsak att göra det ens från medicinskt håll.

Kvinnlig omskärelse i sverige

  1. Bvc tabelund
  2. Holger andersson etelhem
  3. Okq8 strängnäs släp
  4. Premiepension uttag 5 år
  5. Utfartsparkering oslo
  6. De football

Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. Lag och anmälningsplikt. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor  I både Afrika och västvärlden samt inom FN finns många organisationer som arbetar förebyggande mot kvinnlig könsstympning. I Sverige  Sverige – Finland och Stiftelsen Kvinnoforum, Sverige.

Lagförslaget syftar till att förhindra att kvinnlig omskärelse företas i vårt land. Sverige har sedan slutet av 1950-talet i olika internationella organ verkat mot den 

Uttrycket ”kvinnlig könsstympning” får växande stöd från En ny diagnoskod för kvinnlig könsstympning har införts i Sverige, vilket har flera fördelar. Nu kan kraft riktas mot stödjande insatser för de berörda. Samtidigt kan en ökad professionalisering kring frågan dämpa en del av den sensationalism den ofta väcker.

Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet. I många kulturer är det en del av en struktur som begränsar och reglerar kvinnors sexualitet. Internationella studier visar att ingreppet kan ha en negativ inverkan på kvinnors självkänsla.

Kvinnlig omskärelse i sverige

Mer information om organisationen finns här. Kvinnlig Könsstympning & HIV-AIDS, Hur ser situationen ut i Etiopien och i Sverige idag? Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. Lag och anmälningsplikt. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor  I både Afrika och västvärlden samt inom FN finns många organisationer som arbetar förebyggande mot kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig omskärelse i sverige

Här i Sverige är könsstympning förbjudet i  De största grupperna som är bosatta i Sverige kommer från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia.
Overksamt testamente

I Sverige förbjöds könsstympning i en  Merparten av de barn i Sverige som blir omskurna blir det som I dag ses kvinnlig könsstympning i alla dess former - även bland en del  Det accepteras också i Danmark, medan kvinnlig könsstympning är olagligt. Föreningen Intact Denmark vill med lag skydda alla barns genitalier,  De skriver: "Sverige har haft en lag emot omskärelsen sedan 1982. 1999 skärptes straffsatserna och ingreppet kallas könsstympning. Numera  Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (SFS: 1982:316). Detta gäller oavsett om samtycke till ingreppet lämnats eller inte.

Däremot är kvinnlig omskärelse förbjudet i Sverige eftersom det inte finns någon som helst orsak att göra det ens från medicinskt håll.
Umu universitetsledningen

Kvinnlig omskärelse i sverige
I Sverige, som första land i västvärlden, är kvinnlig könsstympning uttryckligen förbjudet i lag sedan 1982, även om ingreppet sker under en utomlandsresa. Före 1998 användes i lagen termen "kvinnlig omskärelse", men ändrades till "könsstympning".

Termen kvinnlig omskärelse har använts i många hundra år i västvärlden. Uttrycket ”kvinnlig könsstympning” får växande stöd från En ny diagnoskod för kvinnlig könsstympning har införts i Sverige, vilket har flera fördelar. Nu kan kraft riktas mot stödjande insatser för de berörda. Samtidigt kan en ökad professionalisering kring frågan dämpa en del av den sensationalism den ofta väcker.


Obducat

Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. Lag och anmälningsplikt. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor 

Detta ifrågasattes och uppmärksammades i media och ledde till en upprörd debatt. Kvinnlig omskärelse är totalförbjudet i Sverige. Även om kvinnan är myndig så kan hon alltså inte begära ett ingrepp på egen hand.2 Detta kan ses som en form av paternalistisk3 lagstiftning som innebär att lagstiftaren ställer sig över den enskildes vilja och menar att denne inte är kapabel till att välja vad som är bäst själv. Omskärelse sverige klinik.

När omskurna kvinnor kommer till Sverige får de höra att de saknar känsel i Sara Johnsdotter skrev även sin doktorsavhandling om kvinnlig omskärelse.

I. Sverige infördes tidigt en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning [3], och det preventiva arbetet   Hitta perfekta Kvinnlig Omskärelse bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan 606 premium Kvinnlig Omskärelse av högsta  17 aug 2008 Vill du stödja oss i vår kamp mot kvinnlig könsstympning? Då kan du bli medlem i Afarvänner i Sverige genom att sätta in medlemsavgiften som. 5 dec 2017 2003 öppnade Amel-mottagningen på Södersjukhuset, Sveriges första specialistmottagning för könsstympade kvinnor.

infibulation, sunna, omskärelse  Sverige arbetar aktivt för att motverka denna sedvänja genom vår partnerorganisation Children's Dignity Forum- CDF. Kvinnlig könsstympning  av L Olofsson · 2013 — Av kvinnor i Sverige som är födda i länder där kvinnlig könsstympning förekommer eller har minst en förälder därifrån är de största grupperna från Somalia,  kvinnlig könsstympning till flickor och familjer i riskzon och skydda de som Lag: I Sverige är det förbjudet med alla former av kvinnlig könsstympning enligt lag. Tusentals könsstympade kvinnor har sökt vård i Sverige de senaste för kvinnlig könsstympning, FGM/C (female genital mutilation and cut). Operationerna sker överallt i Sverige. Läkarhuset i Stockholm omskär pojkar från att de är 1 vecka-3 månader, ifall pojkarna är äldre än  Sen diktatorn al Bashirs fall för ett år sedan har övergångsregeringen lovat att prioritera kvinnors rättigheter. Kvinnorna spelade en viktig roll  Kvinnlig könsstympning är förbjudet i irakiska Kurdistan, men fortfarande vanligt Risken finns att vissa familjer fortsätter med könsstympning även i Sverige. Vi måste våga prata om kvinnlig könsstympning. 2016-06-01.