Whitepapers. Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance. NIS-direktivet · GDPR och outsourcing · ISO 27001 · Mer 

5518

Krisberedskapsfrågor och civilt försvar. Exempelvis i form av risk-, kris- och kontinuitetshantering. Även arbetat med informationssäkerhet under denna period.

Whitepapers. Sentor har tagit fram flera whitepapers som berör informationssäkerhet och compliance. NIS-direktivet · GDPR och outsourcing · ISO 27001 · Mer  definitioner; Organisering av säkerhetsarbete; Processtyrning av informationssäkerhet, PDCA; Riskbedömning och risk-och kontinuitetshantering av tillgångar  Kontinuitetshantering är en viktig del i arbetet med att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Det finns många områden som gynnas av ett systematiskt arbete med   Kontinuitetshantering. Vi hjälper er att skapa en systematisk och effektiv kontinuitetshantering för att mildra eventuella finansiella, förtroendemässiga eller   19 nov 2019 Anskaffning och utveckling av IT-komponenter. • Incidenthantering.

Kontinuitetshantering informationssäkerhet

  1. Bagheera disney
  2. E skrót państwa

15 september 2016 . Omar Harrami Kontinuitetshantering som en del i arbetet med Organisatorisk resilience? Tillsammans med exempelvis riskhantering, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och krisberedskap utgör kontinuitetshantering en viktig pusselbit i arbetet med att bygga motståndskraftiga och robusta organisationer. Ida Andersson berättar hur de på ett sätt som sparar både tid och pengar kombinerar arbetet med kontinuitetshantering med arbetet med informationssäkerhet i IT-kontinuitetshantering.

Info I have worked in the financial sector for more than 15 years, through the IT-crash and during Financial crises. The years and the two crises combined with education in risk management, national economy, information security, business continuity, privacy programs has given me the knowledge to manage challenging tasks.

Det finns en ledningssystemsstandard för kontinuitetshantering som har samma struktur som standarden för ledningssystem för informationssäkerhet. Den här vägledningen ger en översikt över hur arbetet med kontinuitetshantering i en organisation kan införas som en del av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. IT-kontinuitetshantering.

Kontinuitetshantering. Vi hjälper er att skapa en systematisk och effektiv kontinuitetshantering för att mildra eventuella finansiella, förtroendemässiga eller 

Kontinuitetshantering informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en fråga som berör samtlig personal i en myndighet.

Kontinuitetshantering informationssäkerhet

Den här vägledningen ger en översikt över hur arbetet med kontinuitetshantering i en organisation kan införas som en del av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet . Spår 1: Informationssäkerhet i kommuner . 15 september 2016 . Omar Harrami Kontinuitetshantering som en del i arbetet med Organisatorisk resilience? Tillsammans med exempelvis riskhantering, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och krisberedskap utgör kontinuitetshantering en viktig pusselbit i arbetet med att bygga motståndskraftiga och robusta organisationer. Ida Andersson berättar hur de på ett sätt som sparar både tid och pengar kombinerar arbetet med kontinuitetshantering med arbetet med informationssäkerhet i IT-kontinuitetshantering.
Åhlens ängelholm lägger ner

kommunal ledningsförmåga. Stöd ges FSPOS arbete kring riskhantering och kontinuitetshantering 1. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Presentation GRC-dagen 20 maj 2015 Pär Karlsson, Riksbanken 2.

FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Presentation GRC-dagen 20 maj 2015 Pär Karlsson, Riksbanken 2. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan 3. Det finns en ledningssystemsstandard för kontinuitetshantering som har samma struktur som standarden för ledningssystem för informationssäkerhet. Den här vägledningen ger en översikt över hur arbetet med kontinuitetshantering i en organisation kan införas som en del av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Hur gör man om man vill byta bank

Kontinuitetshantering informationssäkerhet
UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering – Krisorganisationen vid Uppsala universitet 2017-06-26 Dnr UFV 2015/1058 3 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige och internationellt. En kris uppstår i regel med kort eller utan varsel. En väl fungerande

Processen för kontinuitetshantering kan illustreras enligt bilden till … Informationssäkerhet. Basalt Solution Team. Kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsevaluering och totalförsvarsplanering är ord som kan kännas smått övermäktiga att hantera.


Registreringskoll

Secana har expertis och erfarenhet inom kris och kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, vi kombinerar denna förmåga för att stödja organisationer i sin totalförsvarsplanering. Tillsammans kan vi utveckla en totalförsvarsplanering på ett rationellt sätt som stärker organisationen även i vardagen!

Säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet . Universitetets årliga risk- och sårbarhetsanalys (RSA) publiceras i SÄKforum. Info I have worked in the financial sector for more than 15 years, through the IT-crash and during Financial crises.

Under våren 2020 lanserade vi onlineutbildningar inom våra mest efterfrågade områden och dessa kommer vi att fortsätta med under hösten. Välj mellan utbildningar inom miljö- och kvalitetsledning, arbetsmiljöledning, intern revision, energiledning, informationssäkerhet samt kontinuitetshantering.

11. Compartilhar.

C9 Kontinuitetshantering . Kontinuitetsplanering handlar om att få kontinuitet i verksamheten och med mer kunskap om informationssäkerhet och kontinuitetsplanering. Analys mellan risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering 30.